Green IT

Wij gaan voor verantwoord ondernemen!

Wij van Alturna Networks hebben als doel een verschil te willen maken. Wij geven om onze medewerkers, onze klanten, onze toekomst en onze omgeving. Dit doen wij op de volgende manieren:

Wij zijn daarom ook trots op het feit te voldoen aan de Europese richtlijnen voor afvalstromen; RoHS en WEEE:

 • Per 1 januari 2006 is het de verpakking, papier en karton beheer besluit (Besluit Verpakkingen) in werking getreden. Alturna Networks verpakking beleid is in overeenstemming met dit besluit.
 • Wij zorgen voor een veilige en gezonde werkplek en zorgen ervoor dat onze medewerkers goed opgeleid zijn en beschikken over de juiste beschermingsmiddelen.

ID-100101844

Alturna Networks WEEE Compliance Statement

Alturna Networks is trots en toegewijd om te voldoen aan de Europese richtlijnen opgelegd aan fabrikanten en importeurs zoals bepaald door het WEEE Besluit (2002/96 /EG). Door ons lidmaatschap van ICT Milieu zijn we in staat om op een ​​veilige en milieuvriendelijke manier afgedankte elektrische en elektronische apparatuur voor recyclen aan te bieden. Door deelname aan het ICT-inzamel systeem voldoen wij aan de wettelijke eisen die de overheid ons oplegt.

ICT Milieu organiseert volgende voor Alturna Networks:

 • collectieve mededeling aan het Ministerie van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 • landelijke inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur via Sims Mirec
 • milieuvriendelijke recycling op basis van de best mogelijke technieken
 • financiële en administratieve afhandeling.
 • jaarlijkse controle en rapportage aan het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

De kern van het WEEE Besluit en de verordening is dat de fabrikant / importeur verantwoordelijk is voor de inzameling en recycling van afgedankte apparatuur die hij op de Nederlandse markt bracht.

Vermindering van het gebruik van gevaarlijke stoffen RoHS

Het besluit ter vermindering gebruik van gevaarlijke stoffen, RoHS (2005/95 / EG) ingetreden op 1 juli 2006 zorgt er voor dat ICT gerelateerde apparaten niet langer de volgende gevaarlijke stoffen mogen bevatten:

 • lood
 • kwik
 • cadmium
 • hexavalent chromium
 • polygebromeerde biphenyls (PBB)
 • polygebromeerde difenylether (PBDE)

Dit verbod is van toepassing op apparatuur dat op de Europese markt wordt gebracht na 1 juli 2006. Alturna Networks is een handelsonderneming. Daarom is onze verklaring rondom het RoHS besluit gebaseerd op de individuele verklaringen van de fabrikanten die wij verhandelen.

 Asset Recovery

Heeft u de behoefte om uw uitgefaseerde netwerkcomponenten of overtollige voorraden om te zetten in werkkapitaal?

Alturna Networks kan u hierin op de volgende manieren helpen:

 • Alturna Networks heeft expertise in het terugbrengen in de handel van netwerkapparatuur. Wij kunnen u helpen om de beste prijs te krijgen.
 • Wij bieden u een goede inruilwaarde en zijn in staat om uw apparatuur snel in  contanten om te zetten.
 • Wij kunnen u helpen bij de logistieke uitdagingen door u te voorzien van het juiste verpakkingsmateriaal voor verzending.
 • Wij kunnen u ter plaatse helpen uw apparatuur te inventariseren, deze te testen en te verpakken.
 • Wij kopen in vanaf enkele stuks tot grote bulk partijen en alles daar tussen.

 
Sustainability and environmental policy